• Tag : Nihi Sumba Island

    Berlibur di Nihi Sumba Island ala Nicholas Saputra

    Berlibur di Nihi Sumba Island ala Nicholas Saputra

    Baru setahun belajar surfing, Nicholas Saputra menikmati ombak di Nihi Sumba Island.

    By :  Muthi Kautsar